VI GIR GAMLE DATA

NY VERDI

Svært mange virksomheter benytter seg i liten grad av innsamlet data. Gjennom prediktiv analyse og maskinlæring gjør vi data om til verdifulle verktøy som kan redusere risiko, effektivisere beslutningsprosesser og gi innsikt om fremtiden.

Hjem 2018-01-29T10:33:52+00:00

Hva skjedde?

Løpende årsaksforklaringer
Konsekvensanalyser

Hva skjer?

Lojalitet og kjøpsindikatorer
Faktabaserte beslutningsgrunnlag

Hva vil skje?

Preventivt vedlikehold
Risikoanalyse

Hva gjør oss unike?


Precise Prediction leverer faktabaserte beslutningsgrunnlag gjennom prediktiv og statistisk analyse.

Er flere komponenter mål- og sammenlignbare over tid, vil vi kunne levere. Tradisjonelle analyser er begrenset av antall mulige variabler og er derfor ofte ikke i stand til å «å se det store bildet». Ved hjelp av maskinlæring kan antall variabler være tilnærmet ubegrenset. Disse analyseres opp mot hverandre, men også hver variabel i korrelasjon, slik at resultatet blir mer nøyaktig og nyansert.  Hvis man bruker begrepet «learning by doing» om mennesker, så bruker vi heller datamaskiner til «learning from what has happened» med muligheter for nærmest ubegrenset med «input».

Tradisjonelle analyser er begrenset av antall variabler

Moderne datadrevne analyseløsninger kan håndtere nærmest ubegrenset med variabler som gir mer nøyaktige og mer spesifikke svar

Ved å unngå utdaterte analyser og til enhver tid ha beslutningsgrunnlag drevet av ferske data, vil man kunne redusere risiko, effektivisere prosesser eller gi en predikasjon om fremtiden på ønsket område. Vi kan med våre modeller og programvare la analysemetodene utvikle seg selv til å benytte tidsmessige forandringer i datagrunnlaget og gjøre analysene kontinuerlig oppdaterte og korrekte. Det er dette som er maskinlæring.

NYHETER

Breakfast meeting: The future of data-warehousing  – TIBCO Data Virtualization

januar 29th, 2018|0 Comments

Recent years' development has given businesses and organizations the opportunity to gather more and more data. Should companies choose to utilize these data, investments in traditional and labor-intensive data warehouses have often been required. Virtual [...]

Easybank ASA

januar 15th, 2018|0 Comments

Easybank ASA, one of the fastest growing Norwegian banks within consumer finance, has entered into an agreement with StatSoft Norway, a subsidiary of Precise Prediction Holding, for purchasing a credit risk management solution based on [...]

  • Tibco logo

TIBCO Data Virtualization

desember 20th, 2017|0 Comments

Precise Prediction Holding has through its subsidary Statsoft Norway AS been licensed to sell and distribute TIBCO Data Virtualization, which is a virtual data warehouse-solution that links directly to data sources over traditional ETL [...]

Big Data London Event

desember 11th, 2017|0 Comments

I was really pleased to attend the Big Data London event. Invited by our partner TIBCO at their stand where we connected with participants and showed our proposition to banks, Telco’s and marketing agencies. [...]

VIL DU VITE MER?

+47 400 07 057
contact@preciseprediction.com

Hvis du ønsker å vite mer om våre tjenester og løsninger, eller ønsker å diskutere en konkret problemstilling - fyll inn feltene nedenfor og vi tar kontakt med deg i løpet av 48 timer.