NOAHS ARK – BIDRAR TIL GJENOPPBYGGING AV SJØ, NATUR OG MANGFOLD (IGJEN)

NOAH behandler en stadig økende mengde farlig avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon. I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder. Dette krever nøyaktige og forsvarlige prosesser til så vel utvikling, som drift og rapportering. Resultatet av vårt samarbeid med miljøbevisste kunder i over 25 år, kan gjenspeiles i naturen.

En utfordring i NOAHs IT-arkitektur var tidligere å få tilgang til data på tvers av avdelinger og systemer. Dette medførte mye manuelle prosesser og ujevne arbeidsflyter, og mye bruk av konsulenter til utvikling.

Med TIBCO Data Virtualization - som NOAH har gitt navnet NOAHsArk - har virksomheten oppnådd å koble data fra prosess-systemer, virksomhetsstyring og laboratorier på en effektiv måte som ikke var mulig tidligere. Det har på kort tid medført at mengden manuelle prosesser har blitt vesentlig redusert og mange oppgaver automatiserte. Systemet har også gitt tilgang til data som tidligere ikke var tilgjengelig for deler av virksomheten tidligere. Dette gir igjen forbedre muligheter for innsikt i produksjons- og forretningsprosesser og avviksanalyser.

 

8 måneder etter anskaffelse er det allerede identifisert og publisert over 100 forskjellige use-caser, og det jobbes hele tiden for å identifisere nye som vil gi økt forretningsverdi. NOAHs Ark har allerede blitt et av de viktigste forretningssystemene virksomheten har.

 

Hele ideen med datavirtualisering er å tilgjengeliggjøre data med et minimum av kopiering og transport. Teknologien optimerer da også vårt strømforbruk knyttet til disse prosessene hvilket er i tråd med vår oppgave – å håndtere ressurser på en samfunns- og miljømessig best mulig måte, sier IT-sjef Hans Øyvind Haga i NOAH AS.

 

Med bistand fra Precise Prediction har vi på kort tid tilegnet oss nødvendig kunnskap og mind-set for å kunne både identifisere og implementere nye bruksområder for løsningen. Dette samtidig som sikkerhet, governance, data catalog og monitorering ivaretas i samme programvare.

 

For ytterligere spørsmål, kontakt Ørjan Stenseng Salgssjef Precise Prediction

Epost. orjan.stenseng@hotmail.com

Mobil: 90940194

 

0