SINTEF har valgt TIBCO Data Virtualization som dataplattform til OceanLab

NTNU og SINTEFs OceanLab-prosjekt er i ferd med å etablere en fullskala forskningsinfrastruktur som skal møte de stadig økende kravene til forskning, utdanning og nyskapning innen marin og maritim sektor med støtte fra Forskningsrådet.

For å kunne samle og distribuere data fra de forskjellige laboratoriene i OceanLab, og kombinere disse med data fra andre aktuelle kilder, har SINTEF Ocean inngått et samarbeid med Precise Prediction.

 

-Vi har et behov for å rigge en fleksibel og effektiv infrastruktur for deling av data både internt og med våre samarbeidspartnere. Vi vet at ny kunnskap og muligheter oppstår i grenseflaten mellom ulike bransjer og domener, sier Kristin Rist Sørheim, prosjektleder for OceanLab-prosjektet i SINTEF Ocean.
 

Teknologioverføring, kunnskapsdeling og datadeling er tre viktige verktøyer for å utløse mulighetene.

 

-Det blir spennende for oss å se hvordan TIBCO Data Virtualization kan bidra til at vi styrker oss på datadeling, og vi gleder oss til å integrere TIBCO i vår forskningsinfrastruktur, sier Sørheim.

Målsettingen er å tilgjengeliggjøre aktuelle data på en kontrollert, administrert og miljøoptimalisert måte ved hjelp TIBCO Data Virtualization.
 

-Vi er stolte og svært fornøyd med at vi og vår teknologi får være med på denne reisen. OceanLab-prosjektet er svært viktig for fremtidig forståelse for hva som skjer under havoverflaten. I en verden hvor det stilles stadig større krav til datainnhold og mengder blir det stadig viktigere å ta hensyn til miljøet også i arbeidet med dataene, og ikke bare fokusere på de resultatene man kan få fra data, sier Per Baumann, salgsdirektør i Precise Prediction.
 

Teknologien benytter metadata for å optimalisere og forenkle dataflyt fra forskjellige kilder før noen dataforflytning finner sted. Resultatet blir redusert kopiering, mindre og raskere prosesseringer som i seg selv gir et lavere energiforbruk, samtidig som alle krav til funksjonalitet og enkelhet blir ivaretatt.

 

Kontaktpersoner:

Faglige kontakter:   Forskningsleder Per Gunnar Auran og Seniorforsker Tor Arne Reinen , SINTEF Digital
OceanLab kontakt:  Senior Prosjektleder Kristin Rist Sørheim, SINTEF Ocean
Precise Prediction:  Salgsdirektør Per Baumann

0