Skyselskapene og miljø

Mange har fått med seg dokumenteren som ble vist på NRK i september.

Der kom det frem skremmende tall rund bruk av strøm og vann for å drifte datasentre til skyleverandørene.  

Det åpnes nye data senter fortløpende og alle krever strøm og vann til daglig drift.

I dag slipper verdens datasentre ut CO2 som kan være på nivå med alle verdens langdistansefly. Og økningen i antall datasenter er fortsatt stor, hyperscalerne sloss om kundenes gunst og åpner datasentre i hytt og vær.

 

Vi får beskjed om at vi må fly mindre, men hva med måten vi bruker data på?

 

I dokumentaren nevnes det flere skremmende tall.

 

·       Green Mountain i Stavanger bruker strøm tilsvarende 100 000 husstander.

·       I Irland går i dag 14% av all strøm til Sky datasentre. I 2030 kan tallet bli 30%.

·       Ett stort datasenter bruker strøm tilsvarende 200 000 hustander.

·       I Dublin og utenfor London må hus prosjekt skrinlegges, eller utsettes. Fordi datasenter får all strøm

·       Listen er lang.

 

Men hvis alle gjør som SINTEF og lager en løsning hvor man kan analysere alle data – der de er. Uten å kopiere, eller tunge ETL prosesser. Da sparer man miljø – og kommer enklere i gang med en mer miljøvennlig bruk av sky.

 

Se vedlagt presentasjon fra Per Gunnar Auran fra SINTEF og min gode kollega Per Baumann.

De første 15 minuttene presenterer SINTEF en løsning de er stolte av.

Etter 15 minutter presenterer Per Baumann offentlige data om strøm– og vannforbruk hos skyleverandører.

 

Alle data som presenteres er fra før vi alle startet med OpenAI og ChatGPT. Det gjenstår å se hvor mye det øker CO2 utslippet. 

 

Viktig tema som alle bør få med seg, men betyr det at vi skal slutte å bruke sky?

 

Nei, men vi må slutte å kopiere data.

0