Brukerbetingelser

/Brukerbetingelser
Brukerbetingelser 2018-01-23T16:47:57+01:00

Velkommen til våre nettsider.

Ved å fortsette og bruke disse aksepterer du også våre brukerbetingelser, som sammen med våre retningslinjer for personvern, danner grunnlaget for relasjonen mellom Precise Prediction Holding AS og deg som bruker av nettstedet. Hvis du ikke samtykker i brukerbetingelsene eller våre retningslinjer for personvern, ber vi deg om å ikke benytte deg av vårt nettsted.

Navnet «Precise Prediction Holding», «oss» eller «vi» henviser til eieren av nettstedet som er registrert med forretningsadresse Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika, Norge, med organisasjonsnummer 913 195 299. Begrepet «du» henviser til brukeren eller leseren av nettstedet.

Brukerbetingelsene for nettstedet er som følger:

  1. Innholdet på nettstedet er ment som generell informasjon og kan endres når vi finner det formålstjenlig.
  2. Nettstedet benytter seg av nettstedskapsler for å overvåke bruk og preferanser. Ved bruk av nettstedet du aksepterer du også bruk nettstedskapsler som kan samle inn personlig informasjon som beskrevet i våre retningslinjer for personvern.
  3. Verken vi eller noen tredjepart gir noen garanti for at innholdet på disse sidene er presise, ikke er utdaterte, fullstendige eller egnet til bruk for et bestemt formål. Precise Prediction Holding AS kan ikke holdes til ansvar for eventuelle mangler eller upresis informasjon på dette nettstedet.
  4. Eventuell bruk av informasjon eller innhold fra våre nettsider skjer på eget ansvar og risiko, som vi som selskap ikke kan eller skal stilles til ansvar for. Det er brukerens eget ansvar å påse at informasjon, produkter eller tjenester fra dette nettstedet er korrekt og presist i forhold til brukets behov.
  5. Dette nettstedet inneholder materiale som er eiet eller lisensiert til oss som selskap. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke, til design, utforming og grafikk. Reproduksjon er ikke tillatt såfremt den ikke er i henhold til opphavsretten (Copyright Notice), som er en del av våre brukerbetingelser.
  6. Alle varemerker og logoer på våre nettsider, som ikke er eiet av, eller lisensiert til oss, er akseptert benyttet.
  7. Uautorisert bruk av nettstedet kan danne grunnlag for erstatning, oppreisning og strafferettslig forfølgelse.
  8. Nettstedet kan publisere koblinger til andre nettsteder. Disse koblingene er der for å gi deg som bruker mest og best mulig informasjon. Det er dermed ikke sagt at vi har forretningsmessige relasjoner til disse nettstedene og er heller ikke ansvarlig for innholdet på disse.
  9. Bruken av nettstedet og disputter forårsaket av denne bruken er regulert i henhold til gjeldende nasjonal lov for Precise Prediction Holding AS