Siden 2006 har vi levert løsninger som bidrar til å gjøre kunder mer datadrevne

  DATADELINGSPLATtFORM

Datavirtualisering knytter sammen ulike data kilder på en konsistent og sikker måte uten å kopiere all data i forkant.

 

Utvider tradisjonelle datavarehus og integrasjonsmønstre, og gjør data fra forskjellige siloer tilgjengelige for bruk i løpet av timer.

 

Skaler hele bedriften med en smidig dataarkitektur som støtter operasjonelle brukere med data fra interne eller eksterne systemer.

 

Dataene hentes kun når de etterspørres og kildene er da optimalisert og fjerner behov for ETL jobb.

ANALYSEPLATTFORM

Vi leverer en løsning som kan brukes til å analysere data på alle tenkelige måter for å få mest mulig innsikt ut av de dataene man har tilgang til.

 

Denne innsikten kan kommuniseres til de aktuelle brukere og beslutningstakere ved hjelp av dashboards, visualiseringer, grafer og figurer.

 

Løsningen kan også brukes til å bygge avanserte maskinlærings-modeller, og levere input til systemer som styrer viktige prosesser i virksomheten.

 

 

MATER DATA MANAGEMENT

Ved hjelp av Master Data Management (MDM) organiseres og kvalitetssikres data som anses som bedriftskritiske.

 

Det kan være informasjon om kunder, ansatte, salg og produkter. Typisk er det informasjon som brukes av flere deler av virksomheten og som gjerne deles på tvers av systemer internt.

 

Et master data management system er en programvare som automatiserer og effektiviserer arbeidet med å opprettholde datakvaliteten i en bedrift.

Process mining

I process mining kombineres analyseteknikker fra maskinlæring med metodikk fra fagområdet process management.

Tilgengelige hendelsesdata brukes for å visualisere og analysere hvordan ulike prosesser fungerer i praksis. 

Formålet kan være å forbedre produksjonsprosesser, saksbehandlingsprosesser eller andre forretningsprosesser.

Process mining vil også gi innspill til hvilke delprosesser som kan automatiseres ved hjelp av RPA (Robotic Process Automation).