Analyseplattform

 

Innsikt fra alle relevante data med visualisering, dashboard og maskinlæring. Skalerer og kan jobbe med  store "live" datasett. Derfor er Spotfire defacto standard i flere bransjer.

Visualisering

 

Utforsk data i sanntid. Drill ned eller på tvers av kilder med fullstendig oversikt og gode visualiseringer. Ett-klikks innsikt drevet av innebygde maskinlæringsmodeller som oppdateres i sanntid.

 

 

 

 

 

Data science og maskinlæring

 

Bruk data og maskinlæringsmetoder for å generere smartere modeller og administrer dem gjennom hele livssyklusen. Gi analytikere gjenbrukbare maler som enkelt kan distribueres, overvåkes og styres. Da kan man levere innsikt en organisasjon kan forstå, stole på og beslutte på.

 

Innebygde applikasjoner

 

Bygg smarte avanserte analytiske funksjoner fra statiske eller strømmende data. Lag applikasjoner, uten å kunne programmere, med innebygde maskinlæringsmodeller og analyser. Del analysen din enkelt med ett-klikk.

 

Analyse av datastrømmer

 

Bruk og analyser strømmende data sammen med historiske data i ett enkelt miljø. Automatiser handling i sanntid ved bruk av analyser og prediktive modeller på levende data. Score data, send varsler og iverksett tiltak i høy hastighet for beslutninger som er rett og riktige i øyeblikket.