Våre tjenester

Kontakt oss

Software
«All inclusive»

Vi leverer fortrinnsvis vår programvare som abonnement, hvor basis installasjon, implementasjon, teknisk support og rådgivning for optimal bruk av løsningen inngår som en del av pakken.

På forespørsel kan vi også bistå på konsulentbaserte oppdrag.

God opplæring for selvstendig bruk

Gjennom kompetanseoverføring hjelper vi kunden til raskere å benytte programvaren på flere bruksområder.

Vårt mål er å gjøre deg som kunde såpass trygg på programvaren at du ikke blir avhengig av ekstern bistand i hverdagen.

Løsninger som kan tilpasses fortløpende

Ved en abonnementsløsning, som enkelt kan endres, er du også sikret ved eventuelle endringer i behov eller tekniske markedstilpasninger.

Alle våre lisenspriser er årlige, og det tilkommer ikke ekstra kostnader for bruk i avtaleperioden.

Process mining

I process mining kombineres analyseteknikker fra maskinlæring med metodikk fra fagområdet process management. Tilgengelige hendelsesdata brukes for å visualisere og analysere hvordan ulike prosesser fungerer i praksis.  Formålet kan være å forbedre produksjonsprosesser, saksbehandlingsprosesser eller andre forretningsprosesser. Process mining vil også gi innspill til hvilke delprosesser som kan automatiseres ved hjelp av RPA (Robotic Process Automation).

Les mer