Personvern

/Personvern
Personvern 2018-01-23T16:48:46+01:00

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Disse retningslinjene for personvern viser hvordan Precise Prediction Holding AS, med tilhørende datterselskaper, beskytter den informasjonen du som bruker gir når du benytter våre nettsider.

Precise Prediction Holding forplikter seg til å forsikre at personvernet er ivaretatt. Hvis vi ber om informasjon som kan muliggjøre identifisering så vil denne informasjonen kun brukes slik retningslinjene beskriver dette.

Precise Prediction Holding kan uten varsel endre disse retningslinjene ved å oppdatere gjeldende side/dokument. Vi oppfordrer derfor våre brukere til å jevnlig sjekke våre «retningslinjer for personvern». Dette dokumentet ble sist oppdatert januar, 2018.

 

Vi kan samle inn følgende informasjon:

  • Navn, stilling og tittel.
  • Kontaktinformasjon (inklusive e-postadresse)
  • Demografisk informasjon som for eksempel (men ikke begrenset til) postnummer, preferanser og interesser.
  • Annen relevant informasjon som gis gjennom brukerundersøkelser og tilbud.

 

Hvordan bruker vi innsamlet informasjon

Vi trenger denne informasjonen for å kartlegge brukernes ønsker og for dermed å kunne yte en målrettet service, spesielt basert på følgende:

  • Intern datainnsamling
  • Bruke innsamlet data til å forbedre våre produkter og tjenester.
  • Sende ut nyhetsbrev om nye produkter og tjenester, spesialtilbud eller annen informasjon som vi tror er av interesse til e-postadressen som brukeren har oppgitt.
  • Fra tid til annen kan det også hende at vi bruker informasjonen til å kontakte brukeren direkte i forbindelse med markeds- og brukerundersøkelser.
  • Vi vil da enten ta kontakt per telefon, e-post eller vanlig brevpost.
  • Vi kan benytte oss av innsamlet data til å tilpasse og forbedre dette nettstedet tilpasset brukernes behov.

 

Sikkerhet

Vi forplikter oss til at innsamlet data og informasjon er sikkert lagret og utilgjengelig for uvedkommende. Vi har implementert tiltak både i form av elektroniske verktøy, samt arbeidsrutiner som skal ivareta sikkerheten til de data som er elektronisk anskaffet.

 

Nettstedskapsler

En nettstedskapsel er en liten fil som spør om tillatelse til å bli plassert på din datamaskins harddisk. Når du aksepterer dette, blir filen lagt til og denne kapselen bidrar til å analysere nettstedstrafikk og sier ifra når du besøker bestemte nettsider. Nettstedskapsler gjør at nettstedet kan tilpasse seg dine behov ved å samle inn og ta vare på informasjon.

Vi benytter oss av nettstedskapsler for å se hvilke sider som blir besøkt. Dette hjelper oss å analysere vår nettstedstrafikk og til å optimalisere denne til brukernes behov. Vi benytter oss kun av denne informasjonen til statistiske analyser før vi sletter disse dataene fra våre systemer.

Totalt sett så hjelper nettstedskapsler oss til å gi deg et bedre nettsted ved å la oss følge med på hvilke av våre sider du besøker. En nettstedskapsel gir oss ingen mulighet for å koble oss til din nettleser, datamaskin eller noe annen informasjon om våre brukere unntatt de dataene våre brukere velger å dele med oss.

Du kan velge å akseptere eller å ikke akseptere vår nettstedskapsel, men de fleste nettlesere installerer disse automatisk.  Dette kan endres i nettleserinnstillingene hvis det er ønskelig, men kan dog begrense noen av funksjonene på nettstedet.

 

Koblinger til andre nettsteder

Vårt nettsted kan ha koblinger til andre og eksterne relevante nettsteder. Det er for oss da viktig å påpeke at vi ikke har noen som helst kontroll eller påvirkning til disse, og kan derfor ikke stilles til ansvar for nettstedsikkerhet eller personvernbeskyttelse på nettstedene. Våre retningslinjer for personvern gjelder kun for vårt eget nettsted og ikke sider vi linker til. Vi oppfordrer derfor våre brukere til å utvise forsiktighet og om å lese det gjeldende nettsteds retningslinjer for personvern.