Process Mining 

Datadreven prosess optimalisering

 

Process mining er et fagområde som kan brukes til å effektivisere, forbedre og optimalisere forretningsprosesser ved å analysere såkalte hendelseslogger.

Hendelseslogger kan ofte hentes direkte fra et ERP, CRM eller et saksbehandlingssystem. I andre tilfeller må hendelsesloggene skapes ved å hente ut data om de aktuelle prosessene fra virksomhetens datasystemer.

 

Analyseteknikkene innen process mining er spesiallaget for å analysere slike hendelseslogger. Flere av disse teknikkene er vanligvis ikke tilgjengelige i tradisjonelle analyseverktøy. Process mining gjør det mulig å få en unik oversikt over de aktuelle forretningsprosessene. Man kan få et reelt bilde på hvordan forretningsprosessen faktisk er, og ikke hvordan man tror den er.

 

Vi sier at Process Mining er som å kjøre dine forretningsprosesser gjennom en MR-maskin. Funnene kan man så bruke for å forbedre eller endre forretningsprosesser. Gevinster kan realiseres ved reduserte kostnader eller økte inntekter. På denne måten får virksomheten et konkurransefortrinn ovenfor bedrifter som ikke utnytter tilgjengelig data på en like effektiv måte.

 

Vi i Precise Prediction har lang erfaring fra å prosessere, administrere og analysere data og gjøre virksomheter datadrevne. Vi kan også hjelpe dere i gang med process mining.

 

Typiske formål og behov som søkes dekket med Process Mining:

  • Få en mer datadreven profil på bedriften
  • Besparelser i form av at man kan redusere svinn, energiforbruk, utslipp, vedlikeholdskostnader, materialforbruk og risiko
  • Oppnå økning innen kvalitet, salg, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet
  • Finne nye forretningsmodeller, eller produkter og tjenester
  • Endre eller korrigere strategi
  • Gjøre produksjonen mer fleksibel og tilpasset etterspørselen
  • Gjøre bedriften mindre avhengig av enkeltpersoner
     

Her kan du lese om hvordan TIBCO ved hjelp av Process Mining identifiserte flaskehalser i kundenssaksbehandlingsprosess, og dermed reduserte tidsbruken med 25% hos Invitalia