VEAS - Tar miljøet på alvor 

Siden oppstarten i 1982 har VEAS arbeidet for resirkulering og gjenbruk av ressursene ved å levere rent vann til fjorden, VEAS-jord til landbruket, egenprodusert strøm og energi av biogass og nitrogenprodukt til industrien. 

Nye løsninger som kan bidra til redusert bruk av innsatsfaktorer for å rense vannet, er ett av våre satsningsområder.

VEAS har engasjert Precise Prediction til å igangsette maskinlæringsanalyser av data fra rensing av avløpsvann.

I dag benyttes menneskelig erfaringsgrunnlag og tradisjonelle automatiserte reguleringsprinsipper for å optimalisere renseprosessene. I virkeligheten består renseprosessene av kompliserte sammenhenger hvor optimaliseringspotensialet ikke alltid er like lett å identifisere. Ved å benytte data fra rensing av avløpsvann skal vi forsøke å skape modeller for optimalisering av prosessene basert på faktiske resultater over tid. På sikt er målet å kunne automatisere vannrenseprosessene for mer optimal bruk av energi og kjemikalier.

Foreløpig er dette definert som et forprosjekt, men funn så langt viser at målet virker å være oppnåelig. I tillegg er ambisjonen at det skal gi en miljøgevinst og bli billigere for oss å rense avløpsvannet, og dermed billigere for vår abonnenter. Så vidt vi kjenner til, er man i Norge i startgropa når det gjelder bruk av slike metoder.

VEAS ønsker å vise at vi tar samfunnsansvar og at vi tar FNs klimamål på alvor, sier Hilde Johansen, senior prosjektleder i Strategi og utvikling hos VEAS.

Precise Prediction har gjennom sitt heleide datterselskap Statsoft Norway AS levert prediktive analyser og modeller ved hjelp av maskinlæring siden 2006, og er blant de i Norge med absolutt mest erfaring på området. 

VEAS renser avløpsvann fra tilsvarende 770 000 personer rundt indre Oslofjord og er eid av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er berørt av selskapets arbeid. Selskapet har 99 ansatte og et driftsbudsjett på 357 millioner kroner. Det planlegges omfattende rehabilitering og ombygging for 1,3 milliarder kroner frem til 2025.