Vi hjelper våre kunder å bli mer datadrevne.

Og har jobbet med det som i dag kalles AI siden 2006.

 

AI Rådgivning

 

Bistand ifm gjennomføring av forprosjekter og implementeringsprosjekter innen AI.

 

Datadelingsplattform

  • Kombinere og sammenstille alle relevante datakilder uten å kopiere eller bruke tunge ETL prosesser
  • Tilgangskontroll og sikkerhet
  • Datakvalitet og konsistens
  • Prosessering og tilrettelegging av data

 Analyseplattform

  • Dashboards og visualisering
  • Avansert analyse og maskinlæring ved hjelp av no code/low code
  • Støtte for å bruke kode fra for eksempel Python, R, S-PLUS, SAS og MATLAB

 

 Master Data Management

 Håndterer alle kritiske data på tvers av datadomener og informasjonssiloer

 

 Process Mining

 Bruke hendelsesdata til å visualisere og analysere hvordan ulike prosesser fungerer i praksis