VI GIR GAMLE DATA

NY VERDI

Svært mange virksomheter benytter seg i liten grad av innsamlet data. Gjennom prediktiv analyse og maskinlæring gjør vi data om til verdifulle verktøy som kan redusere risiko, effektivisere beslutningsprosesser og gi innsikt om fremtiden.

Hjem 2018-08-30T15:03:02+01:00

Hva skjedde?

Løpende årsaksforklaringer
Konsekvensanalyser

Hva skjer?

Lojalitet og kjøpsindikatorer
Faktabaserte beslutningsgrunnlag

Hva vil skje?

Preventivt vedlikehold
Risikoanalyse

Hva gjør oss unike?


Precise Prediction leverer faktabaserte beslutningsgrunnlag gjennom prediktiv og statistisk analyse.

 

Er flere komponenter mål- og sammenlignbare over tid, vil vi kunne levere. Tradisjonelle analyser er begrenset av antall mulige variabler og er derfor ofte ikke i stand til å «å se det store bildet». Ved hjelp av maskinlæring kan antall variabler være tilnærmet ubegrenset. Disse analyseres opp mot hverandre, men også hver variabel i korrelasjon, slik at resultatet blir mer nøyaktig og nyansert.  Hvis man bruker begrepet «learning by doing» om mennesker, så bruker vi heller datamaskiner til «learning from what has happened» med muligheter for nærmest ubegrenset med «input».

Tradisjonelle analyser er begrenset av antall variabler

Moderne datadrevne analyseløsninger kan håndtere nærmest ubegrenset med variabler som gir mer nøyaktige og mer spesifikke svar

Ved å unngå utdaterte analyser og til enhver tid ha beslutningsgrunnlag drevet av ferske data, vil man kunne redusere risiko, effektivisere prosesser eller gi en predikasjon om fremtiden på ønsket område. Vi kan med våre modeller og programvare la analysemetodene utvikle seg selv til å benytte tidsmessige forandringer i datagrunnlaget og gjøre analysene kontinuerlig oppdaterte og korrekte. Det er dette som er maskinlæring.

NYHETER

AI on Demand: Data Science in Operations

september 4th, 2019|0 Comments

Artificial intelligence (AI) is right here, right now—and it’s changing our lives. The ever-present need for business optimization, combined with a long history of applied statistics, explosive growth in available data and recent advances in [...]

Eidsiva chooses Preciseprediction

mars 14th, 2019|0 Comments

Sandvika, March 11th 2019. Eidsiva Energi AS has through Precise Prediction Holding AS and its subsidiary Statsoft Norway AS entered into a license agreement for TIBCO Data Virtualization. System implementation began the last week [...]

MHWirth digitaliserer sine vedlikeholdstjenester

februar 21st, 2019|0 Comments

MHWirth har sammen med Cognite og Precise Prediction fullført første del i å digitalisere sitt PHM (Prognostics and Health management) system. Sensorer i boreenhetene sender data via Cognites IOT-plattform, og verdiene herfra blir videre [...]

Løsningsarkitekt Datavirtualisering

februar 21st, 2019|0 Comments

Precise Prediction har gjennom sitt datterselskap Statsoft Norway levert avanserte maskinlæringsanalyser og programvare siden 2006. Vår visjon er å bygge kompetanse ute hos kundene gjennom salg av vår programvare med tilpasset installasjon og opplæring. [...]

VIL DU VITE MER?

+47 400 07 057
contact@preciseprediction.com

Hvis du ønsker å vite mer om våre tjenester og løsninger, eller ønsker å diskutere en konkret problemstilling - fyll inn feltene nedenfor og vi tar kontakt med deg i løpet av 48 timer.